Chứng Thực

Dưới đây là một vài lời chứng thực của khách hàng yêu thích của chúng tôi và nhận xét. Tất cả lời chứng thực được xác thực và đã được tái bản với sự cho phép của tác giả tương ứng.

Toine, Hà Lan

Các lô hàng đến tốt và trong điều kiện tuyệt vời.

Kenji, NHẬT BẢN

Chúng tôi chọn con vật và họ là OK. Cảm ơn bạn rất nhiều cho các lô hàng nhanh chóng của bạn với động vật tốt.

Marc, Pháp

Thanks for the Blue cự đà tuyệt vời.

David, Tây Ban Nha

Lô hàng trong điều kiện tuyệt vời.

Jose, México

Cự đà đến trong tình trạng hoàn hảo.

Kim, South Korea

Dragons đến trong điều kiện hoàn hảo, kích thước lớn.